QM Consulting - Rozšířená nabídka
Nabídka služeb

Rozšířená nabídka

Externí správa systémů jakosti

 • Udržování a správa systémů jakosti a jejich optimalizace na podmínky organizace

Interní audity jakosti

 • interní audity jakosti v organizacích dle ČSN EN ISO 9001 ed. 2
 • interní audity svařování sle ČSN EN 729-2, ČSN 732601

Dodavatelské audity se zaměřením na:

 • systémy řízení jakosti dle ČSN EN ISO 9001 ed. 2
 • systém řízení výroby včetně subdodávek a systém kontrol jakosti ve výrobě a jeho záruky za kvalitu produkce
 • výrobkový audit svařovaných konstrukcí se zaměřením na kvaltu provedených svarů, vhodnost technologických postupů atesty materiálu, kvalifikaci personálu

Přejímky ocelových konstrukcí

 • fyzická přejímka konstrukce
 • visuelní kontrola svarů
 • zajištění dalších nedestruktivních kontrol (rengen, ultrazvuk, kapilárka apod.) u specializovaných organizací
 • přejímka a kontrola technické dokumentace a dodaných atestů

Technologické poradenství ve svařování kovů

 • řešení technologických problémů ve svařování
 • výběr vhodných zařízení
 • tvorba technologických postupů svařování (WPS) + zajištění WPAR
 • odladění a nastavení svařovacích robotů

Poradenství v jakosti a řízení organizace

 • pomoc při řešení problémů s jakostí v orhanizaci
 • poradenství při implementaci metod managementu jakosti do řízení organizace (např. statistická regulace procesu SPC, statistické přejímky) a dalších metod v kvalitě (DOE apod.) a jejím zlepšování
 • organizace a optimalizace výroby s ohledem na jost produkce

Školení pracovníků

 • Školení v legislativě týkající se kvality a zákonných požadavků na výrobky - zákon 22/1997 Sb., 102/2001 Sb., 59/1998 Sb. vše v aktuálním znění, navazující nařízení vlády, vyhlášky apod.
 • Vybrané metody a techniky managmentu kvality
 • Školení v legislativě a normativních požadavcích na svařování (bezpečnost práce, výcvik pracovníků, technická a výrobní dokumentace, údržba zařízení apod.

Externí správa seznamů legislativy a technických norem

 • vedení seznamu technických norem a legislativy
 • aktualizace těchto seznamů v dohodnutých intervalech

V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat.


Jednatel

Ing. Pavel Zachar

Poradenství v oblasti jakosti a ekonomiky podniku se zaměřením na zavádění