QM Consulting - Doba trvání
Nabídka služeb

Doba trvání zavedení systému jakosti, enviromentu

Malé a střední organizace (do 100 zaměstnanců) - cca 6 měsíců až 1 rok

Doba trvání závisí na:

  • velikosti organizace (měřeno počtem zaměstnanců a množstvím procesů)
  • míře složitosti procesů
  • stupni spolupráce všech zaměstnanců podniku včetně top manageme
  • stavu řízení organizace před zahájením implementace systému řízení jakosti

Systém jakosti u malé organizace lze zavést i za kratší dobu než je 6 měsíců

Záleží na:

  • intenzitě spolupráce organizace s poradenskou společností
  • stavu činností v organizaci - tedy do jaké míry je potřeba je upravovat


Jednatel

Ing. Pavel Zachar

Poradenství v oblasti jakosti a ekonomiky podniku se zaměřením na zavádění