QM Consulting - Služby
Nabídka služeb

Poradenství a zavádění systémů:

 1. Jakosti ISO 9001 a enviromentu ISO 14001

 • vytvoření systému, odborné poradenství, individuelní přístup
 • vypracování kompletní dokumentace (Příručka jakosti, směrnce, metodické pokyny apod.)
 • příprava pro certifkikaci a následné získání certifikátu
 • využití metod a technik jakosti při řízení organizace
 • pomoc při interních auditech jakosti, popř. externí provádění interních auditů
 • základní školení pracovníků v zásadách, metodách a technikách jakosti viz. rozšířená nabídka
 • pomoc při žádosti o dotace na zavedení systému jakosti či enviromentu

Pro výrobce svařovaných konstrukcí

 1. Systém jakosti ve svařování dle ČSN EN 729

 2. Průkaz způsobilosti - ČSN 732601, DIN 18800

 • činnost svářeřského dozoru dle ČSN EN 719
 • vypracování dokumentace k systému jakosti ve svařování včetně příručky svařování
 • zajištění požadavků na jakost ve svařování dle ČSN EN 729-1 až 4 včetně vypracování WPS a zajištění schválení WPARu
 • získání Průkazu způsobilosti k provádění ocelových konstrukcí dle ČSN 732601 + Z2:1994,nebo DIN 18800-7
 • prohlášení o shodě dle zákona 22/1997 Sb. v aktuálním znění
 • zajištění vyškolení svářečů dle evropských norem s doklady od akreditované organizace CWS ANB

Rozšířená nabídka

 • externí správa systémů jakosti
 • interní audity jakosti
 • dodavatelské audity
 • přejímky ocelových konstrukcí
 • technologické poradenství ve svařování kovů
 • poradenství v jakosti a řízení organizace
 • školení pracovníků
 • externí správa seznamů legislativy a technických norem


Jednatel

Ing. Pavel Zachar

Poradenství v oblasti jakosti a ekonomiky podniku se zaměřením na zavádění