QM Consulting - Kvalifikační předpoklady
O firmě

Kvalifikační předpoklady

Ing. Zachar je absolventem Vysoké školy ekonomické obor Podniková ekonomie a management, vedlejší specializace Management kvality zakončené státní zkouškou ve stejném rozsahu jako zkoušky na managera jakosti a je uznávána odbornou veřejností v oboru jako vyhovující kvalifikace pro specialistu v oboru systémů jakosti v podniku.

Diplomovou práci obhajoval na téma Zavádění systémů řízení jakosti do malých a středních organizací. Při tvorbě diplomové práce se zúčastnil zavádění systému jakosti do jedné organizace, kdy prakticky systém jakosti v této organizaci vytvořil.

Je členem České společnosti pro jakost - profesního sdružení pracovníků v oblasti jakosti, kde se pravidelně účastní školení v oblasti jakosti a udržuje si tak svou kvalifikaci a přehled o novinkách v tomto dynamickém oboru ekonomie podniku.

Dále je držitelem certifikátu na interního auditora jakosti a jako takový je způsobilý pro provádění interních auditů jakosti v organizacích, nutných pro potřeby prokazování před certifikačním orgánem.


Jednatel

Ing. Pavel Zachar

Poradenství v oblasti jakosti a ekonomiky podniku se zaměřením na zavádění